:::

Pag-iipon ng mga Artikulo para sa FIHRM 2022 -Ipinagpapatuloy hanggang Agosto 1 ang pagtanggap ng artikulo.

Mga museo na nasa ilalim ng presyon: Pamahalaan, komunidad, awtonomiya

Ang taunang pagpupulong ng Federation of International Human Rights Museums (FIHRM) ay gaganapin sa Setyembre 19-21 sa Oslo, Norway.

Nagsimula na ang internasyonal pagtawag sa mga ulat at ikinagagalak matanggap ng FIHRM ang inyong mga maibibigay. Nagkukumbida ang FIHRM ng mga mungkahi mula sa mga museo na nakikibahagi sa mga isyu ng karapatang pantao at naghahamon sa tradisyonal na pag-iisip at kasanayan ng museo tuwing nagtatalakay ng mga sensitibo at kontyrobersyal na paksa. Ang pagtawag ay nakabukas sa mga kasamahan sa mga museo at iba pang institusyon kaugnay ng FIHRM, pati na mga institusyong kaugnay sa ganitong uri ng trabaho, anuman ang laki, resources at kinaroroonan.

Ang FIHRM 2022 pagpupulong ay isinasagawa ng network ng Norwegian museo sa demokrasya at karapatang pantao (Demokratinettverket).

Ang huling araw nitong pagtawag ay Hunyo 1, 2022. Kapag nais mong magbigay ng lathala sa pagpupulong, dapat bigyan ng pansin ang nga sumusunod:

Nilalayon ng pagpupulong na talakayin ang relatibong awtonomiya at espasyo ng kilos ng mga museo ng karapatang pantao at mga kaugnay na organisasyon, isang mahalagang paksa sa mga museo sa maraming bansa ngayon. Ano ang uri ng relasyong mayroon sa pagitan ng mga museo, pamahalaan at iba pang may hawak ng kapangyarihan? Paano hinuhubog nitong mga katawan ang papel ng mga museo at paraan ng pagtugon sa mga isyung sensitibo o kontrobersyal?

Nilalayon din ng pagpupulong ang kasalukuyang katayuan ng mga museo na nakikitungo sa mga isyung karapatang pantao sa buong mundo, nagsasaliksik sa panlipunan, kultura at pampulitikang pagsasama/pagbubukod mula sa iba't ibang pananaw. Lalong ikagagalak ng pagpupulong ang pagsumite ng mga mahusay na halimbawang pagsasanay kung saan pagtugon sa pagsasama ang layunin, sa loob ng museo at o sa lipunan man. Aling mga paraan o stratehiya ang napatunayang kakaiba ang kahalagahan para sa museo ng karapatang pantao?

Layunin ng lahat ng mga pagpupulong ng FIHRM ang pagbabahagi ng karanasan sa paglahok sa paggawa, pag-unlad ng kakayahan at paraan at pamamahala ng ugnayan batay sa grupo o komunidad. Kapag ikaw ay may plano kaugnay sa paksa, magdadala ng inspirasyon at magsisimula ng bagong proyekto, inaanyayahan ka ng FIHRM.

Pandaigdigan ang 2022 FIHRM pagpupulong at ikinagagalak tumanggap ng pag-uulat mula sa buong mundo. Sa dami at lawak ng mga internasyonal na kaso at paraan, ang pagpupulong ay magbibigay ng kakaibang atensyon sa mga museo sa Silangang Europe at ang pagsisikap nila sa awtonomiya. Tatalakayin din sa pagpupulong ang malalang sitwasyon ng mga museo sa Ukraine, dulot ng pagsalakay at digmaan. Bukod rito, mabibigyan din ng pansin sa pagpupulong ang mga museo sa Hilagang Europe at Scandinavia at ang kanilang mga gawain. Subalit binibigyan ng konsiderasyon ang paggamit ng digital presentasyon, ngunit mabibigyan ng prayoridad ang pag-uulat ng mga taong naroroon sa pagpupulong.

Maghanda ng 20 minutong presentasyon at magbigay ng 300-salitang buod sa wikang Ingles at personal resume bago Hunyo 1, 2022. Ipadala sa: post@demokratinettverket.no

Para sa mga tanong, makipag-ugnay sa organizing committee: Torleif.Hamre@eidsvoll1814.no

Ilalagay ang pinakabago at detalye ng programa ng pagpupulong dito at sa website ng Norwegian Museum Network: https://museum24.no/demokratinettverket

Ipinagpapatuloy hanggang Agosto 1 ang pagtanggap ng artikulo. Ikagagalak matanggap ang mga kontribusyon na artikulo!

FIHRM 2022

FIHRM 2022