:::

Pakikipagtulungan sa mga Komunidad: ICSC Workshop

Pakikipagtulungan sa mga Komunidad: ICSC Workshop

Konklusyon Sa lumalagong atensiyon tungkol sa pakikilahok ng komunidad, tulad ng iminungkahi sa bagong kahulugan ng museo para sa 2022 ng ICOM, isang isyu na kinakaharap ng mga museo ay kung paano nila maaring sundin ang iba't ibang perspektib...

December 20, 2023