:::

Ang Kapangyarihan ng Pagkilos Dokumentaryo sa Taunang Pagpupulong ng 2023 FIHRM-AP Synergizing for Human Rights (II)

Ang Mga May-akda: magkasamang isinulat nina Chen Yi-Shan at Ngan Yuet, mga mag-aaral sa Graduate Institute of Museum Studies sa Fu Jen Catholic University (FJU)


Ang Kapangyarihan ng Pagkilos - Dokumentaryo sa Taunang Pagpupulong ng 2023 FIHRM-AP Synergizing for Human Rights (II)

Ang non-government organization (NGO) na Objournalist sa Hong Kong ay naglunsad ng eksibisyon na may pamagat na "Are We Being Heard? Tools of Protest" sa pakikipagtulungan sa Mmuseumm sa New York noong 2020. Ang eksibisyon ay nagtatampok ng mga bagay na nakolekta mula sa mga bisita sa lugar noong Anti-Extradition Bill protest, na nagkukuwento kung paano tumindig ang mga mamamayan ng Hong Kong laban sa totalitaryanismo sa kanilang sariling paraan. (©: Objournalist)

Ang non-government organization (NGO) na Objournalist sa Hong Kong ay naglunsad ng eksibisyon na may pamagat na "Are We Being Heard? Tools of Protest" sa pakikipagtulungan sa Mmuseumm sa New York noong 2020. Ang eksibisyon ay nagtatampok ng mga bagay na nakolekta mula sa mga bisita sa lugar noong Anti-Extradition Bill protest, na nagkukuwento kung paano tumindig ang mga mamamayan ng Hong Kong laban sa totalitaryanismo sa kanilang sariling paraan. (©: Objournalist)

Modernisadong mga Inisyatiba - Pagsasanay ng Karapatang Pantao na ipinapakita sa Pamamagitan ng mga Museo

Sa pamamagitan ng museum activism na malapit na konektado sa kasalukuyang mga isyu, ang Rapid Response Collection (RRC) ay inilunsad ng Victoria and Albert Museum (V&A) sa U.K. noong 2014 bilang isang estratehiya upang matulungan ang mga museo na itala ang mga pangunahing pangyayari sa buong mundo sa nagdaang dekada tulad ng pandemya ng COVID-19 at mga kilusang panlipunan. Gamit ang Anti-Extradition Bill Movement sa Hong Kong bilang halimbawa, ipinaliwanag ni Professor Chen Chia-Li mula sa Graduate Institute of Museum Studies ng National Taipei University of the Arts (TNUA) kung paano itinataguyod ng mga museo sa rehiyon ng Asia-Pacific ang mga kasanayan ng karapatang pantao sa pamamagitan ng aktibismo. Tumuon si Professor Chen sa mga aksyon na ginampanan ng mga museo sa pagpapanatili, pagpapakita, at pagsusulong ng diwa at mga kaisipan ng mga kilusang panlipunan; pinalawig ang talakayan upang masusing malaman kung paano naging mga tagapag-tala at tinig ang mga museo ng mga kilusang panlipunan, na sa kalaunan ay nakakapukaw ng mas maraming pansin ng tao sa mga isyu ng lipunan ngayon at nag-uudyok ng kanilang pagmumuni-muni.

May mga pagkakataon rin kung saan ang mga mobile museum ay ginagamit upang makamit ang transformational justice. Halimbawa, ang Deep South Museum and Archives’ Initiative na itinatag ng independent researcher na si Patporn Phoothong at assistant professor na si Phrae Sirisakdamkoeng mula sa Faculty of Archaeology ng Silpakorn University sa Thailand. Layunin ng inisyatiba na itala at ipakita ang mga tala at archive ng mga biktima ng rebelyon sa kabisayaan ng Thailand. Ang mga eksibisyon ay ginagamit bilang mga kasangkapan upang itayo ang isang mobile museum na demokratiko at kasama ng iba't ibang tinig na nangangampanya para sa kapayapaan at katarungan. Sa ganitong paraan, maaaring magkaroon ng diyalogo sa pagitan ng mga lokal na residente at ang mas batang henerasyon upang mas magtagumpay na maunawaan ang kolektibong malungkot na nakaraan sa kanilang mga komunidad.

 

Ikuwento ang Iyong Sariling mga Kuwento! Magsalita para sa Karapatang Pantao sa Pamamagitan ng Pakikiisa sa Komunidad

Sa mga nagdaang taon, nakatuon ang mga museo sa pagbibigay pansin sa pagbabalik ng kapangyarihan at tinig sa mga partido na sangkot sa makasaysayang mga pangyayari. Isang halimbawa nito ay ang Wirrin Yira Koorl: Fremantle Prison Aboriginal Heritage Management Plan, na itinaguyod ng Department of Planning, Lands and Heritage (DPLH) sa Western Australia. Ang "Wirrin Yira Koorl" sa lokal na wika ng mga katutubo ay nangangahulugang "pagsasanayang kaluluwa." Ipinalabas ng plano kung paano nakakaapekto ang pakikiisa ng komunidad sa proseso ng pagsasantabi ng kolonyalismong mga museo at pagsasalinwika ng mga negatibong pamanang pook. Ipinaliwanag ni Dr. Oonagh Quigley, isang opisyal sa Heritage Interpretation ng Fremantle Prison, kung paano nila ginamit ang isang proyektong nagtatampok ng espiritu ng "focusing, transforming, accelerating, at refocusing" sa pakikipagtulungan sa higit sa 200 komunidad ng mga katutubo sa Western Australia sa loob ng limang taon. Ang layunin ay ibalik ang kapangyarihan sa mga komunidad at isama sila sa proseso ng paggawa ng desisyon.

Pagdating sa pakikiisa ng mga biktima sa mga lugar na may hidwaan, ang Voice of Women Media sa Nepal ay nakikipagtulungan sa mga pamilya ng mga biktima sa mga rural na lugar sa pamamagitan ng MEMORY, TRUTH JUSTICE (MT&J) Educational Outreach Program. Ang mga imahe, tunog, at teksto mula sa mahigit sa 100 kwento ng mga pamilya ng mga biktima ay iniulat upang ipakita ang epekto na dulot sa mga rural na lugar sa loob ng sampung taon ng rebelyon ng Maoist sa digmaang sibil ng Nepal. Ang nasabing epekto ay lubhang nakakapinsala at matagal nang inignore ng pangunahing mga tinig sa Nepal. Ang layunin ng programa ay itatag ang isang espasyo para sa bukas na pakikipagtalastasan at pagsasatubuan sa pamamagitan ng mga bagay na ipinapakita sa isang serye ng mga kaganapan. Sa kabilang dako, ibinahagi ni independent researcher Patporn Phoothong ang kanyang mga karanasan sa Thailand. Sa pamamagitan ng mga taon ng field research, ang research team ni Phoothong ay nakipagtulungan sa mga grupo ng Muslim na kababaihan sa deep south ng Thailand upang itatag ang isang peace museum. Sinusubukan nilang lumikha ng isang espasyo para sa mga grupong pangkababaihan na may mga hindi pantay-pantay na kondisyon sa pulitika, ekonomiya, at edukasyon. Ang espasyo ay nagbibigay sa kanila ng kalayaan na buksan ang kanilang nararamdaman sa pagkawala ng mga kamag-anak at kaibigan, ang kasaysayan na sinusubukan itago ng gobyerno, at ang pagmamahal na lahat ng tao ay ipinanganak na mayroon.

Ang MT&J ay isang proyekto na nagdodokumento, nagtatala, at nagbabahagi ng mga personal na kwento ng mga nakaligtas at pamilya ng mga biktima ng armadong hidwaan sa Nepal mula 1996 hanggang 2006. Sa pagtatapos ng proyekto, binuo ang isang website, kasama ang isang serye ng mga kaganapan para sa publiko upang ipakita ang mga testimonial, video, at mga larawan ng mga biktima.

Ang MT&J ay isang proyekto na nagdodokumento, nagtatala, at nagbabahagi ng mga personal na kwento ng mga nakaligtas at pamilya ng mga biktima ng armadong hidwaan sa Nepal mula 1996 hanggang 2006. Sa pagtatapos ng proyekto, binuo ang isang website, kasama ang isang serye ng mga kaganapan para sa publiko upang ipakita ang mga testimonial, video, at mga larawan ng mga biktima.

Ang website ng Tibetan Museum ay may kasamang virtual tour ng permanenteng eksibisyon na may pamagat na "We are Tibet & This is our story," na nagpapakita ng kultura at pamana ng Tibet, kasaysayan ng pagpapalayas, at mga aral ng Kanyang Kabanalan na Dalai Lama.

Ang website ng Tibetan Museum ay may kasamang virtual tour ng permanenteng eksibisyon na may pamagat na "We are Tibet & This is our story," na nagpapakita ng kultura at pamana ng Tibet, kasaysayan ng pagpapalayas, at mga aral ng Kanyang Kabanalan na Dalai Lama.

Ang Tibet Museum sa India ay isang halimbawa ng joint participation ng mga komunidad na nasa exiled communities. Ito ay itinatag ng komunidad ng Tibet, at nakatuon sa pagsusulong ng etniko na awtonomiya at mga karapatan sa kultura sa buong mundo, at sa paglalantad ng pangit na katotohanan ng politikal na pang-aapi sa grupong ito ng mga tao. Si Director Tenzin Topdhen ng museo ay nakakakita sa institusyon bilang isang mahalagang midyum para sa pagsusulong ng karapatang pantao at decolonized narratives. Ang permanenteng eksibisyon ay nakatuon sa mga tao ng Tibet at nagpapakita ng mga first-hand materials at pang-araw-araw na pangangailangan, bihirang mga larawan, mga testimonio ng mga bilanggong politikal, at maging mga instrumento ng tortyur na ibinigay ng mga tumakas sa buong mundo. Mayroon ding mga larawan at liham ng pagpapakamatay na nagbibigay-pugay sa 157 na mga Tibetanong nagtakda ng kanilang sarili sa apoy upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Inaasahan na sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng tamang mga kuwento at historikal na katotohanan, magagampanan ng mga Tibetano ang paglaban sa cultural erasure na inoorganisa ng Chinese Communist Party (CCP).

Si Yuan Hsu-Wen, ang kurador ng NTM, ng isang eksibisyon na may pamagat na "A Centenary Dialog - When Transnational Migrants and Museum Collections Cross Paths," ay ipinaliwanag ang proseso ng kurasyon at kung paano nagiging platporma ang mga museo para sa cross-cultural exchange upang makilahok ang iba't ibang komunidad sa mga kasanayan ng kultural na pantay-pantay.

Si Yuan Hsu-Wen, ang kurador ng NTM, ng isang eksibisyon na may pamagat na "A Centenary Dialog - When Transnational Migrants and Museum Collections Cross Paths," ay ipinaliwanag ang proseso ng kurasyon at kung paano nagiging platporma ang mga museo para sa cross-cultural exchange upang makilahok ang iba't ibang komunidad sa mga kasanayan ng kultural na pantay-pantay.

Ang iba't ibang komunidad - Museo at Karapatang Pantao ng mga Migrante

Sa pagtaas ng bilang ng mga taong tumatawid ng mga hangganan at naglalakbay sa buong mundo, ang imigrasyon at mga manggagawang migrante ay naging isang napakausapin na paksa sa mga museo ngayon. Iniexamine ng independent researcher na si Claus K. Meyer at associate professor na si Morakot Meyer ng Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA) sa Mahidol University sa Thailand ang ganitong paksa mula sa mga kaso sa Thailand, sa aspeto ng internal at transnational migration. Ini-aaral nila kung paano ang paggalaw ng populasyon sa Thailand ay bumubuo sa malaking kwento, pagkakakilanlan, at mga halaga ng bansa, at paano maaaring makibahagi ang mga museo sa pagsasalaysay ng mga kwento ng mga pagbabago sa proseso. Ibinahagi ni research assistant Yuan Hsu-Wen ng National Taiwan Museum (NTM) ang isang halimbawa mula sa isang espesyal na eksibisyon na inorganisa ng NTM noong 2022 - A Centenary Dialog - When Transnational Migrants and Museum Collections Cross Paths. Ang eksibisyon ay nakatuon sa collaboration sa pagitan ng mga imigrante mula sa Southeast Asia at mga mananaliksik ng museo sa nakaraang sampung taon upang pag-aralan ang mga pangyayari na maaaring makita bilang mga aktong kasamaan at pagpapalabas. Sa pamamagitan ng mga materyales na ito, sinusubukan ng mga mananaliksik na hanapin ang mga katangian na pareho sa dalawang partido, upang mapadali ang cross-cultural communication.

Konklusyon

Ang FIHRM-AP Annual Conference 2023 ay nagpapakita ng di-magapiang espiritu ng mga museo at organisasyon sa kultura sa rehiyon ng Asia-Pacific sa advocacy ng karapatang pantao. Hindi sila natatakot sa anumang kapangyarihan at hindi pumapayag sa kasalukuyang kalagayan, habang patuloy nilang isinusulong ang kanilang gawain sa pakikipaglaban para sa karapatang pantao at mga halaga na tunay na pinaniniwalaan ng mga tao. Sa pamamagitan ng mga kaso at kasanayan na ipinakita ng iba't ibang tagapagsalita, makikita ang momentum na imbued ng aktibismo ng museo sa mga nagdaang taon. Sa kabila ng iba't ibang konteksto ng lipunan sa iba't ibang lugar, lahat ng mga kalahok ay sumasang-ayon sa tatlong konsepto - proaktibidad, inklusibidad, at ko-kreasyon. Kasunod man ito ng isang museo na may pisikal na lugar o isang organisasyon sa kultura na nagtatampok ng mobile exhibitions nang walang permanenteng gusali, naniniwala silang lahat sa ideya ng "Just do it!" Sa ganitong paraan, ang positibong pananaw ay nagdadala ng autonomiya at ahensiya, na lumilikha ng espasyo para sa malayang pakikipag-usap at pagsasama ng mga tinig ng mga tao na may iba't ibang kultura, uri sa lipunan, at pananaw sa pulitika. Ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao ay maaaring lalong itaguyod ang ganitong ahensiya sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga komunidad ng mga biktima, upang ang mga partido na sangkot, na may kapangyarihan mula sa kanilang personal na mga karanasan, ay magkaruon ng boses na tumayo laban sa totalitaryanismo.

Sa ganitong sitwasyon, mayroon ding mga negatibong epekto ang mga inisyatibang ito sa mga nangungunang praktisyoner, tulad ng mga banta laban sa kanilang personal na kaligtasan at ang mga negatibong damdamin na nagkakaroon kapag nakikipagtulungan sa mga komunidad ng mga biktima, na maaaring mahirap tiisin. Habang nakikipaglaban ang mga museo para sa mga komunidad ng mga biktima, dapat silang maglaan ng oras mula sa oras upang alagaan ang mga praktisyoner sa larangan. Tanging kapag may kapaligiran na makakatulong sa kanilang pisikal at mental na kalusugan maaaring ituloy ang trabaho ng karapatang pantao.