:::
Penerangan mengenai bebas harangan

Laman web ini direka mengikut prinsip "Garis Panduan Pembangunan laman web Bebas Harangan", dan menyediakan mata pendaftaran web(::),kekunci capaian, dan juga kaedah reka bentuk yang lain mengikut garis panduan laman web bebas harangan :

  • Alt + U : Pautan ke setiap fungsi yang berkaitan di laman web terletak dibahagian atas. Kawasan ini menyenaraikan pilihan versi bahasa dan pilihan pautan sel utama.
  • Alt + C: Kawasan kandungan utama yang terletak di tengah laman web. Kandungannya termasuk nama unit dan mengemukakan maklumat utama. 
  • Alt + R: Kawasan maklumat yang betul, terletak di sebelah kanan laman web ini. Kandungannya termasuk fungsi carian, maklumat paling popular dan maklumat terkini.
  • Alt + B: Kawasan pengaki halaman.