:::
Dasar privasi 

Federasi Muzium Hak Asasi Manusia Antarabangsa-Cawangan Asia Pasifik (untuk selanjutnya di sebut sebagai “kami “)bertanggungjawab untuk penyelenggaraan dan pengendalian laman web https://fihrmap.nhrm.gov.tw/ (untuk selanjutnya disebut sebagai “perkhidmatan kami”.

Apabila anda menggunakan perkhimatan kami, halaman ini memberitahu anda mengenai pengumpulan, penggunaan, dan dasar pendedahan data peribadi, dan juga pilihan yang anda dapat buat.

Semasa anda menerima syarat perkhidmatan kami, kami akan menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan perkhidmatan yang anda minta. Dengan menggunakan perkhidmatan kami bermaksud anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat sesuai dengan polisi ini. Kecuali dinyatakan dalam Dasar Privasi, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti dalam Terma dan Syarat kami. Berikut adalah rujukan untuk terma dan syarat: https://fihrmap.nhrm.gov.tw/

Pengumpulan dan Penggunaan Data

Kami mengumpulkan beberapa jenis matlumat supaya kami dapat memberikan dan meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda, bukan bertujuan keuntungan.

Jenis Data yang dikumpul

Data Peribadi

Apabila anda menggunakan perkhidmatan kami, anda dikehendaki memberikan kami maklumat peribadi tertentu yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengenali anda (Data Peribadi). Maklumat peribadi termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Nama Penuh
 • E-mel (Kami menghubungi pengguna melalui E-mel)
 • Maklumat Profil Media Sosial(seperti facebook, Tweeter dll.)
 • Nombor telepon
 • Alamat, Negeri, Daerah, Poskod/Bandar
 • Cookies dan Data Penggunaan

Data Penggunaan

Kami mungkin juga mengumpulkan data mengenai bagaimana perkhimatan kami diakses dan diguna(Data Penggunaan). Data penggunaan tersebut mungkin mengandungi alamat Internet protokol anda (seperti alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, laman web yang anda layari, tarikh, waktu, dan masa menlayari, pengecam unik dan data diagnostic yang lain.

Data Penjejakan dan Data Cookie

Kami menggunakan cookie dan teknik penjejakan yang serupa jenis untuk mengesan aktiviti-aktiviti di perkhidmatan kami dan menyimpan matlumat yang tertentu.

Cookies merupakan fail yang mengandungi jumlah data yang kecil, dan didalamnya mungkin mengandungi pengecam unik tanpa nama. Cookies dihantar dari laman web kepada penyemak imbas anda dan disimpan didalam peralatan anda. Teknologi penjejakan seperti bikon, tag, skrip dan lain-lain digunakan untuk mengumpul dan mengesan matlumat, dan untuk meningkatkan dan menganalisi perkhimatan kami.

Anda boleh mengarahkan penyemak imbas anda untuk menolak cookie, ataupun masa cookie berkenaan dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda menolak cookie, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa perkhidmatan kami.

Contoh-contoh cookie yang digunakan:

Cookie Sesi. Kami menggunakan cookie sesi untuk perkhimatan.

Cookie keutamaan. Kami menggunakan cookie keuntamaan untuk mengingati pilihan dan pelbagai tetapan anda.

Cookie keselamatan. Kami menggunakan cookie keselamatan untuk tujuan keselamatan.

Penggunaan Data

Federasi Muzuim Hak Asasi Manusia Antarabangsa -Bahagian Asia Pasifik akan menggunakan data untuk tujuan bukan keuntungan. Tujuan kami adalah seperti berikut:

 • Untuk menyediakan dan menyelenggarakan perkhidmatan ini.
 • Untuk menghubungi anda sekiranya ada perubahan berlaku pada perkhidmatan ini.
 • Untuk membolehkan fungsi interaktif perkhidmatan ini jika anda memilih untuk melakukannya.
 • Untuk memberikan perkhidmatan dan sokongan kepada pengguna.
 • Untuk memberikan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan lagi perkhidmatan kami.
 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan.
 • Untuk mencari, mencegah dan menyelesaikan masaalah teknikal.

Penghantaran Data

Maklumat anda(termasuk Data Peribadi) mungkin disimpan di komputer di negeri, wilayah, negara, dimana anda berada, atau dipindahkan ke tempat dibawah pemerintahan kerajaan yang lain,dimana undang-undang perlindungan data mungkin berbeda daripada tempat yang anda berada.

Jika anda berada di luar Taiwan, sila ambil perhatian bahawa data anda akan di hantar ke Taiwan dan diproses di Taiwan.

Sekiranya anda bersetuju dengan Dasar Privasi dan menyerahkan maklumat tersebut,anda dianggap sudah bersetuju untuk memindahkannya.

Federasi Muzuim Hak Asasi Manusia Antarabangsa- Bahagian Asia Pasifik akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan data anda disimpan secara sulit. Dan menurut Dasar Privasi ini, Data Peribadi anda atau maklumat anda yang lain tidak akan berkongsi dengan organisasi atau negara yang mana pun, kecuali dalam keadaan berikut berlaku.

Pendedahan Data

Keperluan Undang-undang

Federasi Muzuim Hak Asasi Manusia Antarabangsa- Bahagian Asia Pasifik hanya akan mendedahkan Data Peribadi anda dibawah keadaan yang diperlukan:

 • Tanggungjawab untuk mematuhi undang-undang.
 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta Federasi Muzuim Hak Asasi Manusia Antarabangsa- Bahagian Asia Pasifik
 • Manusia Antarabangsa- Bahagian Asia Pasifik
 • Mencegah atau menyiasat salah laku yang mungkin berkaitan dengan perkhidmatan kami.
 • Untuk melindungi keselamatan pengguna atau keselamatan orang ramai.
 • Untuk mengelakkan tanggungjawab undang-undang.

Keselamatan Data

Keselamatan data merupakan perkara yang amat penting bagi pihak kami, tetapi harap maklum bahawa kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik tidak menjamin 100% keselamatan. Walaupun kami berusaha menggunakan cara-cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin bahawa data tersebut benar -benar selamat.

Bekalan Perkhidmatan

Kami mungkin juga mengupah syarikat atau individu sebagai pihak ketiga(berikut disebut sebagai “Pembekal Perkhidmatan”), untuk tujuan menyedia dan menlaksanakan perkhidmatan kami, atau melakukan analisis tentang Perkhidmatan kami.

Pihak Ketiga ini akses Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas bagi pihak kami dan diwajibkan supaya tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk tujuan lain.

Perubahan pada Dasar Privasi ini

Kami akan mengemaskinikan Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan menghubungi anda sekiraya ada perubahan dibuat di laman web ini.

Sebelum perubahan dibuat, kami akan menghubungi anda melalui e-mel dan / atau melaui notis penting dilaman web, dan mengemaskinikan "tarikh kuat kuasa" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Silakan memeriksa Dasar Privasi ini pada waktu yang tertentu untuk mengetahui sama ada kemaskinian berlaku. Perubahan pada Dasar Privasi berkuatkuasa apabila ia diposkan di laman web.

Menghubungi kami

Sekiranya anda mempunyai apa- apa masaalah mengenai Dasar Privasi, silakan menghubungi kami melalui e-mel berikut: fihrmap@nhrm.gov.tw