4: Pelawat dan Pintu Merah di Pameran Kedua "Kwan" ("Digantung"). Di sini pelawat dapat melihat objek muzium dengan lebih teliti.(Foto kredit:  Patporn (Aor) Phoothong)

4: Pelawat dan Pintu Merah di Pameran Kedua "Kwan" ("Digantung"). Di sini pelawat dapat melihat objek muzium dengan lebih teliti.(Foto kredit: Patporn (Aor) Phoothong)