Mempamerkan barangan kehidupan dan keperluan harian yang membimbing pelawat menyedari “ bayangan pekerja asing”(Foto kredit: Muzium Nasional Hak Asasi Manusia)

Mempamerkan barangan kehidupan dan keperluan harian yang membimbing pelawat menyedari “ bayangan pekerja asing”(Foto kredit: Muzium Nasional Hak Asasi Manusia)