:::

2022 Mendokumentasi kebenaran pembelajaran bersama FIHRM-AP tentang“Perubahan Iklim” Kemungkinan tindakan dan pemikiran bersama antara muzium dan NGO!

Gambar 1 Persembahan Teater Zhi Liao

Gambar 1 Persembahan Teater Zhi Liao

Bertindak sebagai jambatan komunikasi untuk isu penonton, apakah tindakan selanjutnya yang boleh diambil oleh muzium apabila menghadapi isu perubahan iklim? Sebagai respons kepada Persidangan ICOM Prague pada tahun ini yang bertema “Kekuatan Muzium” (The Power of Museums), Federasi Muzium Hak Asasi Manusia Internasional-Cawangan Asia Pacifik (FIHRM-AP) meneruskan model pembelajaran berkongsi kebebasan bergerak 2020, dan melancarkan satu siri pembelajaran bersama di bawah tema“Isu Perubahan Iklim dan Hak Asasi Manusia”untuk kali ini. Perbincangan telah diteruskan selama 5 bulan melalui perjumpaan, penyiasatan lapangan, bengkel dan sebagainya pada setiap bulan. FIHRM-AP menjemput 12 NGO1 dan 9 buah muzium negara2 berkerjasama dalam tindakan terhadap isu iklim dan hak asasi manusia.

FIHRM-AP memikirkan semula persamaan dan perbezaan antara NGO dan muzium

Dengan kerjasama kedua-dua pihak, acara ini bertujuan untuk menggalakkan pertukaran idea antara kedua-dua pihak tentang isu iklim dan hak asasi manusia dan seterusnya menggalakkan serta memikirkan projek berkaitan isu iklim dan hak asasi manusia. Dalam sesi pembelajaran bersama yang pertama ini, seorang penyelidik dari Persatuan Gabungan Tindakan Rakyat Hijau, Cik Chen Shiting dijemput untuk memberikan penerangan mengenai isu-isu iklim. Dari sini, kita dapat melihat bahawa kumpulan sivik mempunyai kelebihan dalam menyokong dan mengambil tindakan terhadap isu iklim, seperti melaksanakan polisi, sidang akhbar, perlatihan guru dan sebagainya. Sementara itu, muzium menjemput penyelidik dari Muzium Sains Semula Jadi Negara, Cik Huang Xu untuk mengambil pameran yang bertema iklim “Pameran Fotografi Nanfeng: Cerita tentang Kampung Taixi” sebagai contoh untuk menerangkan bagaimana muzium melaksana, membincangkan dan menyelidik isu iklim, sejurus menyediakan refleksi dan rujukan pameran yang lengkap.

Teater Satu Orang Satu Cerita  Memperkenalkan Pelbagai Bentuk Komunikasi Dan interaksi Serta Perspektif yang berbeza

Adakah terdapat cara lain untuk berkomunikasi tentang perubahan iklim selain daripada inisiatif NGO dan pameran muzium? FIHRM-AP menjemput “Teater Zhi Liao” untuk membuat persembahan secara langsung dan membimbing para peserta untuk mengambil bahagian dalam perbincangan. Persembahan pelakon memberikan peserta idea dan interaksi yang lebih pelbagai. Pada mulanya, pelakon menjemput para peserta untuk berkongsi kebimbangan mereka tentang isu iklim, dan kemudian menggunakan cara persembahan untuk memikirkan hubungan antara iklim dan orang ramai setiap hari, dan akhirnya membuat persembahan kepada penonton sebagai respons. Pada akhirnya, ketua rombongan dan pensyarah drama, Encik Gao Dianzhen dan Encik Chen Zhengyi berkongsi kes rancangan pengajaran dalam komuniti dan sekolah, dan melalui “persembahan”, menyediakan ruang perspektif dan perbincangan baharu antara pihak muzium dan NGO untuk penonton atau peserta isu melalui format "persembahan".

Gambar 2 Perbincangan Dalam Bengkel dan Sumbangsaran

Gambar 2 Perbincangan Dalam Bengkel dan Sumbangsaran

Gambar 3 Perbincangan Dalam Bengkel dan Sumbangsaran

Gambar 3 Perbincangan Dalam Bengkel dan Sumbangsaran

Dari pemikiran ke tindakan: Dari lawatan sebenar ke perwujudan projek tindakan

Dalam aktiviti pembelajaran perubahan iklim bersama kali ini, selain ceramah dan perbincangan seminar, peserta turut dibawa terus ke lapangan sebenar untuk membuat siasatan. Lawatan utama ke kawasan terjejas yang berkaitan dengan Taufan Morak termasuk: Muzium Sains dan Teknologi Negara, Kampung Pingtung Ma Linali Haocha, Muzium Kebudayaan Xiaolin Pingpu, Muzium Komuniti Wulipu Xiaolin, Dewan Memorial Kampung Xiaolin dan lain-lain. Berdasarkan perbezaan dalam teks paparan dan kaedah wacana antara muzium dan muzium komuniti, hubungan kuasa antara muzium dan komuniti boleh dipertimbangkan, sebagai asas untuk inisiatif tindakan iklim, dan untuk memperluaskan ruang perbincangan mengenai isu iklim dan hak asasi manusia. Sepanjang tempoh pembelajaran bersama, kedua-dua pihak muzium dan NGO membincangkan amalan penyiasatan sebenar di setiap bengkel, memahami persamaan dan perbezaan antara pelaksanaan organisasi muzium dan NGO, seterusnya berkongsi pengalaman dan kesukaran dalam bidang praktikal, dan memberi tumpuan mengenai tema perubahan iklim. Aktiviti berkaitan yang boleh dilaksanakan, seperti: lawatan berasaskan tema, lawatan mengenai isu perumahan kekal, kem kaunselor latihan dan pelbagai pelan tindakan yang lain.

Gambar 4 Penyiasatan di lapangan

Gambar 4 Penyiasatan di lapangan

FIHRM-AP meneruskan model pembelajaran bersama antara kumpulan sivik dan muzium yang lalu. Muzium digunakan sebagai tempat untuk mendidik para pelawat pada masa lalu, dan dalam masyarakat kontemporari ini, Kerjasama antara NGO dalam pelbagai bidang dan tindakan NGO menjadikan muzium sebagai asas untuk isu advokasi. Melalui sambungan platform dan kerjasama FIHRM-AP, bertindak balas terhadap isu iklim dan hak asasi manusia telah menunjukkan “Kuasa Muzium”yang merupakan tema ICOM kali ini. Kita menanti-nantikan lebih banyak muzium dan NGO dalam FIHRM-AP akan merangsang lebih kemungkinan bagi tindakan yang lebih konkrit.